• light
  • light
    Bedriftsmarkedets beste
    NETTAKSESS?
    Sjekk våre produkter og tjenester.

Zones leverer telekommunikasjon bredbåndstjenester med høy kvalitet og presisjon

For små- og mellomstore bedrifter

Fiber Internettaksess  -  WAN

For store bedrifter

Fiber Internettaksess -WAN - IP/VPN

For operatører og systemintegratører

Operatøraksess

For gårdeiere

Trådløse soner kontorfellesskap